Back to Shop

สารสกัดปลาไหลเผือก 1 กก.

฿3,000.00

ติดต่อ เซลส์ สอบถามการสั่งซื้อ :: 082-096-7660 , 092-973-0299 , 090-729-4477

ติดต่อ r&d สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 086-576-7975 , 089-215-4663

รายละเอียดสินค้า

รากปลาไหลเผือก1-300x300ในประเทศมาเลเซียมีการนำรากปลาไหลเผือกมาให้เป็นยาชูกำลังเพื่อเพิ่ม สมรรถภาพทางเพศในบุรุษ ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ “ตงกัทอาลี” (Tongkat Ali) โดยชื่อดังกล่าว เป็นการเปรียบว่าสมุนไพรปลาไหลเผือกนี้เป็นเสมือนไม้เท้า (ตงกัทแปลว่าไม้เท้า) ของท่านอาลี ซึ่งเป็นนักรบที่เก่งกล้า และมีพละกำลังแข็งแกร่งตามความเชื่อในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม ดังนั้นชื่อ “ตงกัทอาลี” จึงมีความหมายถึง สมุนไพรที่ทำให้เกิดความทรงพลังและความมีอายุยืน (1) การ ศึกษาผลของสารสกัดรากปลาไหลเผือกในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 109 คน อายุระหว่าง 30-55 ปี โดยให้รับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกขนาดวันละ 300 มก. นาน 12 สัปดาห์ จากการประเมิณแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของอาสาสมัครพบว่า มีสมรรถภาพทางกายและทางเพศดีขึ้น และผลจากการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิของอาสาสมัครพบว่า มีปริมาณน้ำอสุจิและจำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้น สเปิร์มมีการเคลื่อนไหวหรือแข็งแรงมากขึ้น (2) ฮอร์โมน testosterone เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของความเป็นชายและความ แข็งแรง ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างมวลกล้ามเนื้อและการดูกด้วย
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานสารสกัดรากปลาไหล เผือกต่อการเพิ่มระดับฮอร์โมน testosterone ที่ส่วนใหญ่ให้ผลเชิงบวก จึงเป็นที่น่าสนใจว่า รากปลาไหลเผือกอาจมีผลต่อสมรรถภาพทางกายด้วย ซึ่งการศึกษาในระดับสัตว์ทดลองพบว่า รากปลาไหลเผือกอาจมีผลต่อสมรรถภาพทางกายด้วย ซึ่งการศึกษาในระดับสัตว์ทดลองพบว่า การทดลองป้อนสารสกัดน้ำรากปลาไหลเผือกให้แก่หนูแรทเพศผู้ขนาดวันละ 200 และ 800 มก./กก. น้ำหนักตัวนาน 14 วัน นอกจากจะมีผลเพิ่มระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือดแล้ว ยังมีผลเพิ่มมวลกล้ามเนื้อน่อง (gastrocnemius muscle) และลดไขมันในช่องท้อง (omental fat) ได้อีกด้วย (3) ส่วนการศึกษาทางคลินิกพบว่า การให้อาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 25 คน (ชาย 13 หญิง 12) อายุระหว่าง 57-72 ปี รับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกขนาด 400 มก./วัน นาน 5 สัปดาห์ มีผลทำให้ระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือกสูงขึ้น และจากการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยวิธีการวัดแรงบีบมือ (handgrip test) พบว่าอาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบในเพศชายให้ผลดีมากกว่าเพศหญิง (4) การศึกษาเกี่ยวกับผลของการรับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกต่อการเพิ่มมวก กระดูกในสัตว์ทดลองพบว่า การป้อนสารสกัดน้ำรากปลาไหลเผือก 15 มก./กก น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทเพศผู้ นาน 6 สัปดาห์ มีผลทำให้ระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือดเพิ่มขึ้น และปริมาตรของมวลกระดูก (bone volume) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทดลองป้อนสารสกัดน้ำรากปลาไหลเผือกในขนาดและระยะเวลาเท่ากันให้กับหนู แรทเพศผู้ที่ถูกตัดอัณฑะออกเพื่อให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมน testosterone กลับพบว่่า ไม่มีผลเพิ่มระดับฮอร์โมน testosterone และปริมาตรมวลกระดูกแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การออกฤทธิ์ของการสกัดจากรากปลาไหลเผือกต่อระดับฮอร์โมน testosterone อาจเกี่ยวข้องกับเซลล์ในระบบสืบพันธุ์เพศผู้หรือ laydic cells ที่อยู่ในลูกอัณฑะ ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน testosterone ซึ่งเมื่อหนูถูกตัดลูกอัณฑะออกไป จึงไม่สามารถใช้ในลักษณะเป็นฮอร์โมนทดแทนได้ (5) เนื้อหาเรียบเรียงจาก จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 32(4) กรกฎาคม 2558 เอกสารอ้างอิง

  1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ เรื่องน่ารู้ของปลาไหลเผือก : สมุนไพรคู่ใจพรานไพร คู่กายของชายชาตรี ยาอายุวัฒนะ เสริมพลังชีวิต [cited 2015 Jul 21]. Available from: http://www.thaicrudedrug.com
  2. Ismail SB, Wan Mohammad Wm, George A, Nik Hussain NH, Musthapa Kamal ZM, Liske E. Randomized Clinical Trial on the Use of PHYSTA Freeze-Dried Water Extract of Eurycoma longifolia for the Improvement of Quality of Life and Sexual Well-Being in Men. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012; 429268.
  3. Solomon MC, Erasmus N, Henkel RR. In vivo effects of Eurycoma longifolia Jack (Tongkat Ali) extract on reproductive functions in the rat. Andrologia 2014; 46(4): 339-48.
  4. Henkel RR, Wang R, Bassett SH, Chen T, Liu N, Zhu Y, et al. Tongkat Ali as a protential herbal supplement for physically active male and female seniors–a pilot study. Phytother Res. 2014; 28(4): 544-50.
  5. Tajul Ariff As, Soelaiman IN, Pramanik J, Shuid An. Effects of Eurycoma longifolia on testosterone Level and Bone Structure in an Aged Orchidectomised Rat Model. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 818072.

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สารสกัดปลาไหลเผือก 1 กก.”