Back to Shop

สารสกัดมะหาดชนิดผง 1 กก.

มะหาดของ ชายน์ เฮิร์บ กรุ๊ป มี 3 ชนิดด้วยกัน

  1. มะหาดชนิดของเหลว เป็นสารสกัดจากเก่นของมะหาดโดยตรงโดยจะมีสารที่อยู่ในเก่นของมะหาดอย่างครบถ้วน
  2. มะหาด ชนิดผง เป็นสารสกัดจากชนิดของเหลวมาทำให้อยู่ในรูปผง เพื่อที่สะดวกในการเก็บรักษา ใช้ผสมกับน้ำเมื่อต้องการใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม
  3. มะหาดชนิดบริสุทธิ์ ใช้วิธีสกัดต่างจากสองชนิดแรกทำให้ได้ สาร Oxyresveratrol ในสัดส่วนที่สูงมากคือ 90% ขึ้นไป มีสีเหลืองสวยงาม

หมาย เหตุ มะหาดทุกชนิดเมื่อนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ เมื่อเวลาผ่านไปสีจะเริ่มมีการเปลี่ยนเปลงเพราะว่า สาร Oxyresveratrol เมื่อโดนอากาศจะเริ่มเปลี่ยนสีไป แต่กระบวนการเปลี่ยนสีจะค่อยๆเป็นไป สามารถปรึกษาทีมงานเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ผลิดได้เลยครับ

ติดต่อ เซลส์ สอบถามการสั่งซื้อ :: 082-096-7660 , 092-973-0299 , 090-729-4477

ติดต่อ r&d สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 086-576-7975 , 089-215-4663

รายละเอียดสินค้า

สารสำคัญที่พบ  : Oxyresveratrol, Resveratrol, Artolakoochol,  Lakoochin และ Flavonoids

—จาก ผลการวิจัยพบว่าในแก่นมะหาดมีสาร oxyresveratrol ซึ่งเป็นสารประเภท polyhydroxystilbene มากที่สุด และสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนส (anti-tyrosinase activity) ได้ดีมาก (83.5 % Inhibition at 100 mM, IC50 12.7 mM) ยับยั้งได้ดีกว่า Kojic acid (41.1 % Inhibition at 100 mM) ที่ใช้เป็นสารอ้างอิง การออกฤทธิ์นี้เป็นการไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสที่เป็นช่วยเร่งปฏิกิริยา การสร้างเม็ดสีเมลานินในผิว ถ้ามีน้อยลงก็จะทำให้ผิวขาวขึ้นได้ ซึ่งจากผลการศึกษานี้สามารถนำสาร oxyresveratrol ไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางโดยใช้เป็นสารทำให้ผิวขาว (whitening agent)

—ได้มีการศึกษาการเป็นพิษต่อเซลล์ปกติก็พบว่าสาร oxyresveratrol ไม่มีพิษต่อเซล์ปกติ ซึ่งก็เป็นข้อดีต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

—ผลการทดลองพบว่า ปวกหาดมีประสิทธิภาพในการลดความเข้มของสีผิวในหนูตะเภา ต่อมาได้ทำการศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 4 คน โดยทาสารสกัดจากแก่นมะหาดที่แขนวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และทำการวัดค่าความเข้มของสีผิวด้วยเครื่อง Mexameter พบว่าแขนที่ทาด้วยสารสกัดจากแก่นมะหาดมีแนวโน้มให้ค่าความเข้มของสีผิวลดลง นอกจากนี้ ยังไม่มีอาการแพ้หรือระคายเคือง ในที่สุดผู้วิจัยได้ศึกษาในอาสาสมัครจำนวนมากขึ้น คือ 60 คน ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน เป็นเพศหญิง อายุ 20–48 ปี มีสภาพผิวหนังปกติ จากการทาสารสกัดที่ต้นแขนของอาสาสมัครวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ทาด้วยสารสกัดจากชะเอมและกรดโคจิก ผลการทดลองพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ทาด้วยสารสกัดจากมะหาด จะมีผิวขาวขึ้นเรื่อย ๆ ความขาวของสีผิวจะเห็นผลในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์ และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีนัยสำคัญตามระยะเวลาที่ทำการทดลอง นอกจากนี้ ยังไม่พบอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวแต่อย่างใด ในขณะที่สารสกัดจากชะเอมและกรดโคจิกให้ผลในการทำให้ผิวขาวในระยะเวลาที่ นานกว่า คือ 10 และ 8 สัปดาห์ตามลำดับ

การใช้ เทคนิค TLC (Thin Layer Chromatography) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการสกัดและแหล่งวัตถุดิบ

ฉายแสงมะหาด

จากรูปซ้ายคือ ส่องไฟ UV 254 ขวาคือ ส่องไฟ UV 366

– Spot 13 สารสกัดมะหาดชายน์สกัดด้วยวิธีแบบที่ 1

– Spot 14 สารสกัดมะหาดชายน์สกัดด้วยวิธีแบบที่ 2

– Spot 1 มะหาด จากแหล่งวัตถุดิบที่ 1

– Spot 2 มะหาด จากแหล่งวัตถุดิบที่ 2

– Spot Oxy = Oxyresveratrol

สรุป

1.การสกัดมะหาดแบบที่ 1 ไม่แตกต่างจากแบบที่ 2

2.วัตถุดิบมะหาดแหล่งที่ 1 มีสารoxy มากกว่าแหล่งที่ 2

สารสกัดจากมะหาดชายน์ มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

  1. สารสกัดมะหาดชนิดเหลว สีน้ำตาลดำเหลือบสีเหลืองทอง ละลายน้ำได้ดีมาก ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภทที่มีน้ำ ปริมาณที่ใช้ 2.5 – 5 %
  2. สารสกัดมะหาดชนิดผง Oxyresveratrol กึ่งบริสุทธิ์ ( 80 -90 % ) สีเหลืองอ่อน ละลายน้ำยาก ควรละลายใน Propylene glycol หรือ Glycerine หรืออุ่นใช้ความร้อนช่วยให้การละลายดีขึ้น

สารสกัดชนิดผงนี้จะ มีความเข้มข้นของสาร Oxyresveratrol มากกว่าชนิดที่1 มาก มีประสิทธิภาพของการทำให้ผิวขาวมากกว่า ปริมาณที่ใช้น้อยกว่า 0.1 – 2 %

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สารสกัดมะหาดชนิดผง 1 กก.”